Opłata konferencyjna

 
 

"E-commerce i inne "e" a rachunkowość"

 
Tegoroczna edycja konferencji odbywa się w modelu on-line i jest wolna od opłat.
Uczestnicy muszą jednak dokonać rejestracji, aby otrzymać dane niezbędne do zalogowania i udziału w konferencji.


 
Patroni 9. Forum Rachunkowości w SGH: