Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dyskusji podczas dziewiątego
FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH


Temat wiodący konferencji to:

"E-commerce i inne „e” a rachunkowość"


Liczymy na Państwa obecność w dniu 10 maja 2024 roku.

PrelegenciBeata Biolik-Przybyłowska
Grant Thorton Polska PSA
Senior menedżer w Grant Thorton Polska PSA w departamencie audytu finansowego. Specjalizuje się w badaniu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnych z PSR i MSR/MSSF. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunek rachunkowość. Od 2009 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Jakub Bojanowski
Greejo
Doświadczony doradca i menedżer. Przez ponad 20 lat zajmował się tematyką zarządzania bezpieczeństwem informacji kierując zespołem zarządzania ryzykiem w jednej z międzynarodowych firm doradczych. Współpracował jako doradca z przedstawicielami kadry menedżerskiej w wszystkich ważniejszych sektorach gospodarki. Nadzorował projekty dostosowania instytucji do spełniania regulacji branżowych i międzynarodowych standardów nie tylko w zakresie wykorzystania technologii, ale także organizacji procesów gospodarczych. Wspierał tworzenie i rozwój departamentów zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, compliance w firmach krajowych i międzynarodowych. Jest Certyfikowanym Audytorem Systemów Informatycznych (CISA) i Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (CIA). Jest autorem książki „Zdążyć przed hakerem. Jak przygotować firmę na cyberatak”, przybliżającej tematykę cyberbezpieczeństwa menedżerom nie dysponującym specjalistyczną wiedzą techniczną.

Michał Brągiel
Kancelaria GESSEL
Adwokat, senior associate. Michał specjalizuje się w bieżącym doradztwie na rzecz klientów krajowych jak i zagranicznych w szczególności z zakresu podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych a także z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Doradza w zakresie podatkowych aspektów transakcji fuzji i przejęć oraz reorganizacji przedsiębiorstw. Uczestniczy w podatkowych badaniach due dilligence, posiada również doświadczenie w podatkowej obsłudze transakcji nieruchomościowych. Michał reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Michał dołączył do zespołu GESSEL 2021 r., wcześniej przez 6 lat zdobywał doświadczenie w renomowanej polskiej kancelarii prawnej. Współpracował także z jedną z firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”.

dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Profesor uczelni i kierownik Katedry Biznesu w Transporcie SGH. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół logistyki i łańcuchów dostaw. Prowadzi badania w międzynarodowych zespołach w obszarze przedsiębiorstw logistycznych, ich innowacyjności, wdrażania technologii cyfrowych oraz transformacji w warunkach zmian klimatycznych, w tym dostosowania się przedsiębiorstw logistycznych do wymogów raportowania ESG. Koordynator na SGH ogólnopolskiego międzyuczelnianego programu Top Young 100 skierowanego do studentów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).

Adam Gregor
Ernst & Young Audyt Polska sp. z.o.o.sp.k
Magister Ekonomii, absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Biegły rewident nr 13538. Członek ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). 15- letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prywatnych oraz podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Główny obszar działalności: badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (w tym w badaniu podmiotów wdrażających MSSF po raz pierwszy). Szerokie doświadczenie we współpracy z klientami z takich sektorów gospodarki jak e-commerce, nowe technologie, produkty przemysłowe, handel detaliczny, zagospodarowanie odpadów, transport i logistyka. Doświadczenie w realizacji projektów IPO.

Adam Kraszewski
Kancelaria GESSEL
Radca prawny oraz Partner w kancelarii GESSEL. Współpracuje z Klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające często odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa. Doradza w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, a także ochrony dóbr osobistych. Koordynuje prace zespołu ochrony danych osobowych. Jest autorem publikacji i prelegentem na licznych konferencjach.

Marcin Maciejak
Kancelaria GESSEL
Of Counsel, adwokat, jest ekspertem wyspecjalizowanym w ochronie danych osobowych i compliance. Jego bogate doświadczenie w tych obszarach jest wynikiem nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznego zaangażowania w rozwiązywanie kompleksowych problemów prawnych, z którymi spotykają się przedsiębiorstwa. Marcin zdobywał swoje umiejętności pracując w zespole German Desk, gdzie miał okazję zajmować się szerokim zakresem kwestii, od prawa spółek i obrotu gospodarczego, przez prawo pracy, aż po prawo karne. Jego praktyka obejmuje wsparcie Klientów w przeprowadzaniu audytów, monitorowaniu zgodności z przepisami, szkoleniu personelu oraz tworzeniu i wdrażaniu systemów i narzędzi compliance.

Mariusz Michalczuk
CEO & co-founder - Conversion
Mariusz, CEO & co-founder w Conversion, pierwszej w Polsce w pełni wyspecjalizowanej w analityce internetowej firmie doradczej. Od 2010 roku pomaga firmom każdej wielkości wdrażać rozwiązania i procesy analityczne, które przyspieszają ich wzrost. Autor licznych publikacji z zakresu digital analytics, prelegent na konferencjach branżowych, trener wykorzystania narzędzi analitycznych Google Marketing Platform.

Zdzisław Modzelewski
Kancelaria GWW Legal & Tax
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim i doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowaniach związanych z tym podatkiem. Od 1997 r. regularnie występuje w charakterze prelegenta na szkoleniach, wykładach oraz konferencjach dla pracowników służb księgowych, urzędników skarbowych, doradców podatkowych, jak i kadry zarządzającej, która odpowiada za sprawy podatkowe lub finansowe. Obecnie partner w kancelarii GWW Legal & Tax.

Jan Piesio
Glovo
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Po zakończeniu studiów rozpoczął swoją karierę w firmach doradczych, takich jak EY i KPMG. Następnie przeniósł swoje bogate doświadczenie do Asbud Group, obejmując rolę Kontrolera Finansowego. Od 2021 roku pracuje w Glovo Polska, gdzie jest odpowiedzialny za Analizę i Planowanie Finansowe. Jego kompetencje i wiedza zostały dodatkowo potwierdzone przez członkostwo w CIMA, gdzie nie tylko aktywnie uczestniczy, ale również dwukrotnie zdobył najwyższe wyróżnienia podczas Management Case Study oraz Strategic Case Study. Posiada doświadczenie w obszarze rachunkowości finansowej i zarządczej, zarówno z perspektywy praktycznej, jak i teoretycznej.

Dominika Ramirez-Wołkiewicz
Kancelaria GESSEL
Partner, Radca prawny, doradca podatkowy. W kancelarii GESSEL kieruje działem prawa podatkowego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków międzynarodowych. Wspiera klientów we wdrażaniu różnych ulg podatkowych (ulga IP Box, ulga na badania i rozwój, ulga na nowe inwestycje), zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, projektami planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Dominika Ramírez-Wołkiewicz prowadzi podatkowe projekty due diligence oraz przeglądy podatkowe. Istotna część jej praktyki to postępowania podatkowe i sądowe, w których reprezentuje swoich klientów. Bierze udział w konferencjach o tematyce podatkowej, prowadzi liczne szkolenia ogólne i tematyczne. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowej kancelarii prawnej i audytorskiej, od 2004 roku do 2014 roku pracowała w dziale doradztwa podatkowego Deloitte. Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL była partnerem podatkowym w spółce doradztwa podatkowego Arena Tax. W Kancelarii GESSEL od lipca 2022r.

Marcin Szyguła
MKK3
Doświadczony CEO i CFO aktualnie związany z polską grupą kapitałową MKK3. Zarządzał spółkami zarówno w kraju jak i za granicą (Szwajcaria, Rumunia, Hiszpania, Czechy), w obszarach sprzedaży detalicznej, IT, e-commerce, przemysłu stoczniowego, energetyki. Wcześniej pełnił funkcję Wiceprezesa Gino Rossi, gdzie był odpowiedzialny m.in. za obszar e-commerce. Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2016-2017 r. Pełnił funkcję szefa podatków w Grupie Kapitałowej CCC, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Idea Banku. Członek Rady Nadzorczej Unicef Polska, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, doradca podatkowy.

Damian Zwara
Deloitte
Senior Manager, Audit & Assurance. Damian posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta, jest też członkiem ACCA oraz od 15 lat uczestniczy w badaniach sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Jego doświadczenie obejmuje audyt dużych i skomplikowanych organizacyjnie międzynarodowych grup kapitałowych, a także spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W roli managera skupia się na spółkach z branży oil and gas oraz firmach produkcyjnych oraz usługowych. Ponadto jest również zaangażowany w zespół atestacyjny w Polsce, świadcząc klientom różnorodne usługi doradcze, w tym kompleksowe operacje księgowe oraz business assurance, w tym z obszaru ESG.

Patroni 9. Forum Rachunkowości w SGH: